fechar
A UON Consulting informa os seus Clientes que se encontra a dar seguimento ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (1)
(1) A Proteção das Pessoas singulares relativamente ao Tratamento de Dados Pessoais é um direito fundamental. O artigo 8º nº 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o artigo 16º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelecem que todas as pessoas têm direito à Proteção dos Dados de caráter pessoal que lhes digam respeito.
Aukcje Maszyn i Urządzeń

Przedsiębiorstwa przeprowadzające restrukturyzację lub modernizację stają często przed koniecznością sprzedaży sprzętu i wyposażenia. 


Bankructwo lub źle zaplanowane lub przeprowadzone inwestycje również wymuszają na firmach sprzedaż ruchomości i nieruchomości. 


Aby ułatwić naszym klientom odnalezienie się w tej nierzadko trudnej sytuacji, stworzyliśmy niezależny dział zajmujący sie przeprowadzaniem Aukcji Maszyn i Urządzeń.


W związku z tym zapewniamy szeroki zakres usług związanych z promowaniem i organizacją publicznych aukcji, zarówno krajowych jak i zagranicznych. 


Podstawowym priorytetem tej usługi jest maksymalizacja cen, jawność aukcji oraz bezwarunkowa dbałość o interesy klienta.