fechar
A UON Consulting informa os seus Clientes que se encontra a dar seguimento ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (1)
(1) A Proteção das Pessoas singulares relativamente ao Tratamento de Dados Pessoais é um direito fundamental. O artigo 8º nº 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o artigo 16º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelecem que todas as pessoas têm direito à Proteção dos Dados de caráter pessoal que lhes digam respeito.
Energy Broker
Na rynkach nieregulowanych istotnym jest aby uzyskać najlepszą cenę w ramach umów na dostawę energii jeśli zostały opracowane na stałych lub zmiennych zasadach. 

W naszej usłudze jako broker energii elektrycznej zapewniamy pełną obserwację naszych klientow. Znając ich potrzeby proponujemy rozwiązania spełniające założone cele w sytuacjach ograniczeń budżetowych lub wymogow prawnych. Świadczymy usługi doradcze w zakresie badań i ciągłego monitorowania rynku energetycznego informując o istotnych zmianach poprzez sprawozdania rynkowe.