fechar
A UON Consulting informa os seus Clientes que se encontra a dar seguimento ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (1)
(1) A Proteção das Pessoas singulares relativamente ao Tratamento de Dados Pessoais é um direito fundamental. O artigo 8º nº 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o artigo 16º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelecem que todas as pessoas têm direito à Proteção dos Dados de caráter pessoal que lhes digam respeito.
Ekspertyzy

W obecnych czasach Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, iż ich rozwój w dużej mierze zależy od zatrudnianego personelu. Potencjał ludzki jest bowiem siłą napędową pozwalającą na osiąganie zamierzonych celów. Pozyskanie wiedzy pozwalającej na wybór najlepszych, zachęcanie ich, przygotowywanie do wyznaczonych zadań, motywowanie, a także aktywne działanie w kierunku integracji personelu jako części firmy, nie jest zadaniem łatwym, przez co często zaniedbywanym.


Odpowiednie programy treningowe, planowanie rozwoju karier, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewaluacja wypadków przy pracy, stają się niezbędnym czynnikiem w procesie rozwoju firmy, składając się na skomplikowany proces zarządzania potencjałem społecznym firmy.


UON Polska jest partnerem w przygotowaniu rozwiązań umożliwiających zaspokajanie Państwa potrzeb w tym zakresie, a także szacowanie ryzyka związanego z inwestycjami w tę dziedzinę działalności firmy.