fechar
A UON Consulting informa os seus Clientes que se encontra a dar seguimento ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (1)
(1) A Proteção das Pessoas singulares relativamente ao Tratamento de Dados Pessoais é um direito fundamental. O artigo 8º nº 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o artigo 16º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelecem que todas as pessoas têm direito à Proteção dos Dados de caráter pessoal que lhes digam respeito.
Zarządzanie energią
Scentralizowane zarządzanie i monitorowaie zużycia energii.

"Nie można zarządzać tym, czego nie można zmierzyć” 

Poprzez wdrożenie automatycznego pomiaru zużycia energii, monitoringu i analizy jej wykorzystania, budujemy system zarządzania energią, optymalny dla naszych klientów. 

Systemowe podejście i metodologia zapewnia obniżenie kosztów i trwałą poprawę w zakresie racjonalnego wykorzystania energii. 

W zakresie procedury wyrożnia się:
Monitoring do regularnego gromadzenia danych i innych istotnych zmiennych, analizy i przetwarzania danych oraz badania odchyleń od oczekiwanych wyników; 

Konfiguracja celów energetycznych odpowiadająca za identyfikację oczekiwanych lub preferowanych poziomow konsumpcji. 

Raporty dostarczają informację do użytkowników i kierowników procesu aby osiągnąć wyznaczone cele. Stanowią one podstawę do wdrażania nowych praktyk mających na celu zredukowanie konsumpcji energii zachowując wydajność. 

Audyty energetyczne i plany racjonalizacji

Firma UON za pomocą środkow technicznych wykonuje badania i warunkow korzystania z energii elektrycznej celem określenia możliwości jej racjonalizacji I zwrotu poniesionych kosztow.